Nordem

 

Årets festival i Söderköping kommer att äga rum 29 augusti – 1 september. Musiken för året utgår från övergången mellan medeltid och renässans. Det anknyter till året 1513 då biskop Brask inledde sitt värv i Linköpings stift.

På årets konsertprogram står bland annat flerstämmig kyrkosång med den finska oktetten Capella Pro Vocale, men också instrumental, folklig musik: den svenska kvartetten Bessman bidrar med ballader och dansanta toner. Och för första gången har vi bjudit in musiker från Estland: ensemble Rondellus bjuder på ett landat program med musik från både 1400- och 1500-tal.