OM NOMEMUS

NoMeMus arbetar för att lyfta fram och levandegöra medeltidens musik. Genom konserter, kurser och föredrag vill vi lära ut och ge rum för musikaliska upplevelser och upptäckter.

Vi vill även skapa möten mellan våra nordiska grannländer, mellan artister och publik, lärare och elever, historia och nutid.

Nomemus årliga festival äger rum i slutet av augusti, i och runt Söderköpings vackra medeltidskyrkor, ofta mitt under stadsfestivalen Söderköpings Gästabud.
Under 2023 fortsätter vi att vidga Nomemus till fler platser. Det blir även en festival på Gotland, under några dagar av Medeltidsveckan, andra veckan i augusti. Se mer under Årets Festival. Vi utökar utbudet på Internet (You Tube). Se där klipp från tidigare festivalkonserter, men även korta eller längre föredrag som berättar om olika företeelser inom medeltida musik. (Se sociala medier, längst ned på sidan).

Lars Jonsson, konstnärlig ledare och producent

ÅRETS FESTIVAL

Årets festival kommer att bli två festivaler, liksom 2022. Gotland och Söderköping. Under tre dagar i den gotländska Medeltidsveckan, 7 – 9 augusti, blir det gratiskonserter i Visby Domkyrka, Lärbro kyrka och Hejnum kyrka. I samarbete med Svenska kyrkan och Medeltidsveckan. Östgötadelen av festivalen sker i Söderköping, som tidigare. Det blir fyra festivaldagar 24 – 27 augusti. Med tre konserter i den vackra S:t Laurentii kyrka. Det blir även ett föredrag med musikalisk gestaltning, samt en gudstjänst med medeltida musik. Det blir även som tidigare år, en kurs i medeltida sång och spel under fyra dagar. Se information om Program och Kurs här på andra sidor.

KURSER & WORKSHOPS

Årets kurs vid Nordisk festival för Medeltida Musik – NoMeMus  Söderköping,  24-27 augusti

Årets kurs, 2023, i Söderköping kommer att ta upp lovsånger och utsmyckad flerstämmig musik från högmedeltid (1100-1200-tal). Unisona, enstämmiga sånger kan vara av abedissan Hildegard av Bingen, i en stämning av både skugga och ljus (” in umbra et luminis”). De flerstämmiga styckena (conductus eller motetter) från denna tid är som regel anonyma kompositioner från olika delar av den europeiska kontinenten. Dessa stämmor lämpar sig både att spela och sjunga. De kan framföras i både kyrkliga och världsliga sammanhang.

Musik av Hildegard återkommer även i festivalens första konsert med Maria Jonas och Susanne Ansorg. I kursens innehåll ingår även att ta del av festivalens tre konsertprogram och föredrag. Ingen kostnad för detta.

Kursen inleds vid 13.00 på torsdag 24 augusti och avslutas på söndag 27 augusti då kursdeltagare brukar medverka med några sånger i en mässa i S:t Laurentii kyrka. Kursen avslutas därefter omkring 14.00. Kurslokal är S:t Laurentii församlingshem och S:t Laurentii kyrka i Söderköping. Kursen vänder sig till deltagare med intresse för tidig musik. Främst till sångare men även instrumentalister. Viss sångvana eller spelvana från någorlunda tidstypiska instrument är önskvärd och viss notläsningsförmåga från modern notskrift underlättar men är inget krav.   Kurskostnad: 1200kr / person. 20 % rabatt för ensembler med minst 3 medlemmar
eller för medlemmar i Föreningen för Tidig Musik   
För mer information kontakta vår e-post info@nomemus.se,  Eller lena.akesson@sensus.se Kursen genomförs i samarbete med Sensus studieförbund.  Följ anmälningslänk här: 

              Sång- och spelkurs NoMeMus – Sånger i skuggan och ljuset |

BILJETTER

BILJETTSLÄPP 1a JUNI

Priset för konserter är 100 kr.

Biljetter säljs också vid entrén. 100 kr. OBS endast kontant eller Swish betalning