OM NOMEMUS

NoMeMus arbetar för att lyfta fram och levandegöra medeltidens musik. Genom konserter, kurser och föredrag vill vi ge rum för musikaliska upplevelser och upptäckter.

Vi vill även skapa möten mellan våra nordiska grannländer, mellan artister och publik, lärare och elever, historia och nutid.

Nomemus årliga festival äger rum i månadsskiftet augusti – september, i och runt Söderköpings vackra medeltidskyrkor, ofta mitt under stadsfestivalen Söderköpings Gästabud.
Under 2021 vidgar vi Nomemus till fler platser. Det blir även en mindre festival på Gotland! Under ett par dagar av Medeltidsveckan. Se mer under Årets Festival. Vi utvidgar även med aktivitet på Internet (You Tube). Se där klipp från tidigare festivalkonserter, men även korta eller längre föredrag som berättar om olika företeelser inom medeltida musik. (Se sociala medier, längst ned på sidan).

Lars Jonsson, konstnärlig ledare och producent

ÅRETS FESTIVAL

Årets festival blev två festivaler, nytt för 2021. Gotland och Söderköping. Tre dagar under Medeltidsveckan, (9 – 11 augusti) genomfördes konserter och föredrag på Gotlands Museum i Visby och Lärbro kyrka. Detta var uppskattat och vi tackar alla medverkande. Vi hoppas kunna återvända dit under 2022. I samarbete med Medeltidsveckan, Gotlands Museum, kyrkan och stiftet. Söderköping hade sina festivaldagar likt tidigare år 26 – 29 augusti. Publikbegränsningen gjorde ingen stor skillnad. Det var totalt tre fina konserter i S:t Laurentii och Drothem kyrka, och ett föredrag med musikalisk gestaltning, samt en gudstjänst med medeltida musik. Tack för det till alla medverkande, artister och funktionärer! Det var även som tidigare år, en kurs i sång och spel under fyra dagar. För dokumentation av det som framförts se vår YouTube sida. Information om tidigare konserter finns även på den här sidan.

KURSER & WORKSHOPS

2021 genomfördes kursen LOVSÅNG – LOUANGE DE MA DAME

Enstämmigt och flerstämmigt

Kursen tog upp hyllningssånger till jungfru Maria som var väldigt stort under högmedeltid (Cantigas, Lauda m.m.). Men även folkliga, profana kärlekssånger. Grundläggande var också den enstämmiga gregorianska sången och hymnen som vi också tog upp exempel på. Kursledare var Veikko Kiiver. Han leder bland andra ensemblen Scala Jacobi och är internationellt verksam som sångare och pedagog.

Vi hoppas kunna genomföra en ny kurs 2022 under festivaldagar i Söderköping, 25 – 28 augusti.

För mer information kontakta producent Lars Jonsson.

E-post : info@nomemus.se    tel. 0738 418989

Anmälan gör senast 12 augusti till ulla.heinstedt@sensus.se / 0706-727516

                                Välkomna

BILJETTER

BILJETTSLÄPP 1:a JULI

Priset för konserter är 100 kr.

Coronapandemin innebär att platsantal till programpunkter är begränsat. Biljetter till konserter måste bokas i förväg för att garantera plats.https://salver.se/organizer/nomemus/display