OM NOMEMUS

NoMeMus arbetar för att lyfta fram och levandegöra medeltidens musik. Genom konserter, kurser och föredrag vill vi ge rum för musikaliska upplevelser och upptäckter.

Vi vill även skapa möten mellan våra nordiska grannländer, mellan artister och publik, lärare och elever, historia och nutid.

Nomemus årliga festival äger rum i månadsskiftet augusti – september, i och runt Söderköpings vackra medeltidskyrkor, ofta mitt under stadsfestivalen Söderköpings Gästabud.
Under 2021 planerar vi att vidga festivalen, till fler platser. Vi utvidgar även med aktivitet på Internet. Se där klipp från tidigare festivalkonserter, men även korta eller längre föredrag som berättar om olika företeelser inom medeltida musik.

Lars Jonsson, konstnärlig ledare och producent

ÅRETS FESTIVAL

NOMEMUS 2020 blev en mindre festival, på grund av pågående pandemi. Den ägde rum i Söderköping lördag 29 augusti. Det var tre programpunkter under lördagen och en gudstjänst med några medeltida inslag söndag 30 augusti. Tack till alla medverkande! Vi hoppades sedan genomföra en konsert under november 2020, som en utsträckt festival. Men det gick tyvärr inte. Nu får vi istället planera för 2021 då det förhoppningsvis blir en festival i tre dagar under slutet av augusti i Söderköping. Kanske kan det i augusti också hända saker på fler ställen under Nomemus ledning. Vi får se.

KURSER & WORKSHOPS

Här kommer under våren information om kursinnehåll för år 2021

För mer information kontakta producent Lars Jonsson.: info@nomemus.se

BILJETTER

BILJETTSLÄPP 1:a JULI

Priset för konserter är 100 kr.

Coronapandemin innebär att platsantal till programpunkter är begränsat. Biljetter till konserter måste bokas i förväg för att garantera plats.