OM NOMEMUS

NoMeMus arbetar för att lyfta fram och levandegöra medeltidens musik. Genom konserter, kurser och föredrag vill vi ge rum för musikaliska upplevelser och upptäckter.

Vi vill även skapa möten mellan våra nordiska grannländer, mellan artister och publik, lärare och elever, historia och nutid.

Nomemus årliga festival äger rum i månadsskiftet augusti – september, i och runt Söderköpings vackra medeltidskyrkor, ofta mitt under stadsfestivalen Söderköpings Gästabud.
Under 2021 planerar vi att vidga festivalen, till fler platser. Vi utvidgar även med aktivitet på Internet. Se där klipp från tidigare festivalkonserter, men även korta eller längre föredrag som berättar om olika företeelser inom medeltida musik.

Lars Jonsson, konstnärlig ledare och producent

ÅRETS FESTIVAL

Vi planerar för festival och fristående konserter under 2021. Läget är ännu osäkert på grund av pandemi. Men vi hoppas på festivaldagar 26 – 29 augusti. Den första konserten är planerad till Linköpings Domkyrka 26 augusti, vilket är en nyhet. Övriga program sker i Söderköping 27 – 29 augusti. Det blir totalt tre konserter och ett föredrag med musikalisk gestaltning, samt en gudstjänst med medeltida musik. Det blir även som tidigare år, en kurs i sång och spel under fyra dagar. Vi hoppas sedan även genomföra en konsert under november 2020, som en utsträckt festival. Det finns även förhoppningar om att göra ett par konsertprogram på Gotland under Medeltidsveckan. men det är ännu oklart. För mer info se Årets program och Årets kurs

KURSER & WORKSHOPS

LOVSÅNG – LOUANGE DE MA DAME

Enstämmigt och flerstämmigt

Årets kurs 2021 under Nomemus, är inriktad på medeltida lovsång. Hyllningssånger till jungfru Maria som var väldigt stort under högmedeltid (Cantigas, Lauda m.m.). Men vi tar även upp folkliga, profana kärlekssånger. Som de ur den sydeuropeiska trubadurtraditionen, som också skrevs av kvinnliga poeter. Grundläggande för allt är den enstämmiga gregorianska sången och hymnen som vi också tar upp exempel på. I kursens innehåll ingår även att ta del av festivalens tre konsertprogram. Ingen kostnad för detta. Kursledare är Veikko Kiiver. Han leder bland andra ensemblen Scala Jacobi och är internationellt verksam som sångare och pedagog.

Kursen inleds vid 13.00 på torsdagen 26 augusti och avslutas på söndagen 29 augusti då kursdeltagare brukar medverka med några sånger i en mässa i S:t Laurentii kyrka. Kursen avslutas därefter omkring 14.00. Kurslokal är Drothem församlingshem i Söderköping. Kursen vänder sig till deltagare med intresse för tidig musik. Främst till sångare men även instrumentalister. Viss sångvana eller spelvana från någorlunda tidstypiska instrument är önskvärd och viss notläsningsförmåga från modern notskrift underlättar, men är inget krav. Arbetsmaterial sänds ut i förväg. Kursen genomförs med strikt hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hoppas att de flesta deltagare har hunnit påbörja en vaccinering eller har immunitet. För att öka säkerheten planerar vi för att det ska finnas möjlighet att snabbtesta sig på plats

Kurskostnad: 1200kr / person. 20 % rabatt för ensembler med minst 3 medlemmar
eller för medlemmar i Föreningen för Tidig Musik

För mer information kontakta producent Lars Jonsson.

E-post : info@nomemus.se    tel. 0738 418989

Anmälan gör senast 12 augusti till ulla.heinstedt@sensus.se / 0706-727516

                                Välkomna

BILJETTER

BILJETTSLÄPP 1:a JULI

Priset för konserter är 100 kr.

Coronapandemin innebär att platsantal till programpunkter är begränsat. Biljetter till konserter måste bokas i förväg för att garantera plats.