KURSER & WORKSHOPS

2021 genomfördes kursen LOVSÅNG – LOUANGE DE MA DAME

Enstämmigt och flerstämmigt

Kursen tog upp hyllningssånger till jungfru Maria som var väldigt stort under högmedeltid (Cantigas, Lauda m.m.). Men även folkliga, profana kärlekssånger. Grundläggande var också den enstämmiga gregorianska sången och hymnen som vi också tog upp exempel på. Kursledare var Veikko Kiiver. Han leder bland andra ensemblen Scala Jacobi och är internationellt verksam som sångare och pedagog.

Vi hoppas kunna genomföra en ny kurs 2022 under festivaldagar i Söderköping, 25 – 28 augusti.

För mer information kontakta producent Lars Jonsson.

E-post : info@nomemus.se    tel. 0738 418989

Anmälan gör senast 12 augusti till ulla.heinstedt@sensus.se / 0706-727516

                                Välkomna