KURSER & WORKSHOPS

Årets kurs vid Nordisk festival för Medeltida Musik – NoMeMus  Söderköping,  24-27 augusti

Årets kurs, 2023, i Söderköping kommer att ta upp lovsånger och utsmyckad flerstämmig musik från högmedeltid (1100-1200-tal). Unisona, enstämmiga sånger kan vara av abedissan Hildegard av Bingen, i en stämning av både skugga och ljus (” in umbra et luminis”). De flerstämmiga styckena (conductus eller motetter) från denna tid är som regel anonyma kompositioner från olika delar av den europeiska kontinenten. Dessa stämmor lämpar sig både att spela och sjunga. De kan framföras i både kyrkliga och världsliga sammanhang.

Musik av Hildegard återkommer även i festivalens första konsert med Maria Jonas och Susanne Ansorg. I kursens innehåll ingår även att ta del av festivalens tre konsertprogram och föredrag. Ingen kostnad för detta.

Kursen inleds vid 13.00 på torsdag 24 augusti och avslutas på söndag 27 augusti då kursdeltagare brukar medverka med några sånger i en mässa i S:t Laurentii kyrka. Kursen avslutas därefter omkring 14.00. Kurslokal är S:t Laurentii församlingshem och S:t Laurentii kyrka i Söderköping. Kursen vänder sig till deltagare med intresse för tidig musik. Främst till sångare men även instrumentalister. Viss sångvana eller spelvana från någorlunda tidstypiska instrument är önskvärd och viss notläsningsförmåga från modern notskrift underlättar men är inget krav.   Kurskostnad: 1200kr / person. 20 % rabatt för ensembler med minst 3 medlemmar
eller för medlemmar i Föreningen för Tidig Musik   
För mer information kontakta vår e-post info@nomemus.se,  Eller lena.akesson@sensus.se Kursen genomförs i samarbete med Sensus studieförbund.  Följ anmälningslänk här: 

              Sång- och spelkurs NoMeMus – Sånger i skuggan och ljuset |