PROGRAM

NORDISK MEDELTIDA MUSIK – NOMEMUS 2021 Torsdag 26 augusti Duo Anna Maria Friman & Helena Ek S:t Laurentii kyrka kl 19.00

Norsk-svenska Trio Mediaeval kan inte komma som planerat, på grund av norska karantänsregler. Istället blir det ett liknande program med en av medlemmarna Anna Maria Friman tillsammans med Helena Ek. Båda sjunger och spelar stråkinstrument. De kallar det: Ave Maris Stella – En musikalisk resa från Norden till Frankrike med medeltida sånger.
Dessa två musiker hör till de främsta i Norden inom området Tidig Musik. De har varit med länge. Till Nomemus konsert presenterar de ett varierat program som mest utgår från folkliga sångtraditioner; Ballader, koraler, kärleksvisor. Allt är inte medeltida, men traditionen av folklig sång och berättande har ju ofta djupa rötter. I programmet sjungs också latinska, kyrkliga hymner.

NORDISK MEDELTIDA MUSIK – NOMEMUS 2021 Fredag 27 augusti Agnethe Christensen & Elisabeth Gaver duo Drothem kyrka  Söderköping 19.00

Musik från den ljusa medeltiden med dansk-norska duon Agnethe Christensen & Elisabeth Gaver. Sång, kantele, fiddla, rebec, slagverk. De ger ett blandat program med anonyma motetter, italienska sekvenser och laudas, antifoner, psalmer, medeltida ballader och estampier. En resa från medeltidens Provence till Hildegard von Bingens kloster vid Rhen.

NORDISK MEDELTIDA MUSIK – NOMEMUS 2021 Lördag 28 augusti Amabile S:t Laurentii kyrka  Söderköping 19.00

Konsert med svenska Amabile vokalensemble under ledning av Christina Knochenhauer. De har tidigare medverkat vid Nomemus med Hildegard von Bingens kyrkospel. De framför bland annat lovsånger, Mariahymner och flerstämmig sakral sång från den senare medeltiden. Medlemmar i Amabile är: Christina Knochenhauer, Robert Holmin, Ann-Charlotte Knochenhauer, Saskia Beer, Ursula Naeve Bucher, Görel Rasjö Wrååk

NORDISK MEDELTIDA MUSIK – NOMEMUS 2021 Lördag 28 augusti Drothem församlingshem Söderköping  15.00

Lovsånger till Jungfrun. Föredrag med musik.

Traditionen att erbjuda musikaliskt gestaltade föredrag hålls vid liv när festivalens konstnärlige ledare Lars Jonsson berättar och sjunger om högmedeltidens lovsånger till jungfru Maria och andra folkliga lovsånger.