ÅRETS FESTIVAL

Årets festival kommer att bli större i Östergötland. Vi startar 28 augusti med konsert i Linköpings Domkyrka. Söderköping tar sedan vid med fyra festivaldagar 29 augusti – 1 september. Med tre kvällskonserter i de vackra kyrkorna Drothem och S:t Laurentii. Det blir även ett berättande program med musikalisk gestaltning, samt en gudstjänst med medeltida musik. Söndag kväll 1 september prövar vi för första gången med en gratiskonsert i Askeby klosterkyrka. En vacker och ovanlig kyrka, ett par mil öster om Linköping.

Liksom tidigare år, blir det en kurs i medeltida sång och spel under fyra dagar. Detta i samarbete med Sensus studieförbund.

Under den gotländska Medeltidsveckan, har NoMeMus även en gratiskonsert i Visby Domkyrka. Här, liksom i Östergötland, i samarbete med Svenska kyrkan. Se Årets program och Årets kurs.