ÅRETS FESTIVAL

Vi planerar för festival och fristående konserter under 2021. Läget är lite osäkert på grund av pandemi. Men vi siktar på festivaldagar 26 – 29 augusti. Det kan bli en publikbegränsning på 50 personer. Det är därför bra att boka biljett i förväg (se Biljetter) Alla konsertprogram sker i Söderköping och de två kyrkorna Drothem och S:t Laurentii. Det blir totalt tre konserter och ett föredrag med musikalisk gestaltning, samt en gudstjänst med medeltida musik. Det blir även som tidigare år, en kurs i sång och spel under fyra dagar. Vi hoppas sedan även genomföra en konsert i Söderköping under november 2021, som en utsträckt festival. En nyhet för i år är att vi planerar även att göra ett par konsertprogram och föredrag på Gotland under Medeltidsveckan. Detta blir 9 – 12 aug, och kommer att stå i deras program. För mer info se Årets program och Årets kurs