ÅRETS FESTIVAL

Årets festival blev två festivaler, nytt för 2021. Gotland och Söderköping. Tre dagar under Medeltidsveckan, (9 – 11 augusti) genomfördes konserter och föredrag på Gotlands Museum i Visby och Lärbro kyrka. Detta var uppskattat och vi tackar alla medverkande. Vi hoppas kunna återvända dit under 2022. I samarbete med Medeltidsveckan, Gotlands Museum, kyrkan och stiftet. Söderköping hade sina festivaldagar likt tidigare år 26 – 29 augusti. Publikbegränsningen gjorde ingen stor skillnad. Det var totalt tre fina konserter i S:t Laurentii och Drothem kyrka, och ett föredrag med musikalisk gestaltning, samt en gudstjänst med medeltida musik. Tack för det till alla medverkande, artister och funktionärer! Det var även som tidigare år, en kurs i sång och spel under fyra dagar. För dokumentation av det som framförts se vår YouTube sida. Information om tidigare konserter finns även på den här sidan.